Bilimlar bazasi

Олий ва урта махсус таълим вазирллиги
Самарканд давлат чет тиллар институт
ОТ-Атех-2018-519 амалий лойиха
Компьютер имитацион моделлар асосидаги виртуал ресурсларни Web-иловасини дастурий таъминотини яратиш

...

Биогеоценология фанининг максади, вазифалари ва ривожланиш тарихи.

Биогеоценология бир-бири билан сабаб-ољибат бођланишлари орљали бођланган, мураккаб биокос системалар ќосил љиладиган ўлик ва тирик табиат компоненталарининг мажмуи ќаљидаги фандир. Бундай биокос системаларни В.Н.Сукачёв биогеоценоз деб атаган. Бинобарин, биогеоценология - биогеоценозлар, уларнинг биогеосферадаги бирлиги ёки Ернинг биогеоценотик љобиђи ќаљидаги фандир.

Batafsil

...

Oddiy kanjilar

Batafsil

...

Oddiy kanjilar

Batafsil

...

Kawa

Oddiy kanjilar

Batafsil

...

Man

Batafsil

...

hito

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Kata kishi

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Ko

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Man Nima

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Mizu

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Tsuchi

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Yama

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

Yen

O'rta murakkab kanjilar

Batafsil

...

RGB

Batafsil

...

RGB II

Batafsil